De Grønne Elektrikere og Verdensmålene

Hos De Grønne Elektrikere anerkender og integrerer vi FN´s 17 verdensmål i dagligdagen. Lær her hvilke specifikke verdensmål vi har valgt at arbejde med, og hvad vi konkret gør i vores daglige arbejde.

Mål nr. 4. Kvalitetsuddannelse.

De Grønne Elektrikere tager ansvar for at uddanne den næste generation, og derfor ansætter vi gerne lærlinge og sørger for, at de får en god uddannelse gennem forløbet hos os.

Mål nr. 7. Bæredygtig energi.

De Grønne Elektrikere er specialister i løsninger, der understøtte den grønne omstilling. Vi rådgiver, installerer og servicerer inden for el-installationer. Vi har fokus på, at vores installationer er energieffektive og mindsker Co2-aftrykket.

Mål nr. 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst.

De Grønne Elektrikere mener, at alle i samfundet skal have muligheden for, at komme i job og vise, hvad den enkelte person kan bidrage med. Vi samarbejder bl.a. med Rødovre og Københavns Kommune for, at integrerer mennesker, der af forskellige årsager har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Mål nr. 12. Ansvarligt forbrug og produktion.

De Grønne Elektrikere bruger i din installation materialer og produkter af god kvalitet, så det kan udskiftes fremfor at blive smidt ud. De materialer vi køber hos vores leverandører, er primært dansk og europæisk produceret. På vores kontor har vi også implementeret en række tiltag heriblandt papirløst bogholderi og affaldssortering.

Mål nr. 13. Klimaindsats.

De Grønne Elektrikere har fokus på at bekæmpe klimaforandringer og dets konsekvenser. Vi installerer løsninger, der understøtter den grønne omstilling som bl.a. ladestandere til elbiler, solcelleanlæg og andre energieffektive løsninger. På vores eget kontor har vi også energieffektive løsninger så som varmeregulering.

Mål nr. 17. Partnerskaber for handling.

De Grønne Elektrikere mener, at fokus på fællesskaber på tværs af brancher og sektorer kan bidrage til, at skabe bedre og mere effektive løsninger på verdens udfordringer.