Mål nr. 13. Klimaindsats

De Grønne Elektrikere har fokus på at bekæmpe klimaforandringer og dets konsekvenser. Vi installerer løsninger der understøtter den grønne omstilling heriblandt ladestandere til elbiler, solcelleanlæg og andre energieffektive løsninger.

På vores kontor har vi også øje på klimaindsatsen. Vi har varmeregulering på kontorerne som gør, at vi kan minimere og styre eget forbrug af energi i virksomheden. Vi har for eksempel indstillet varmereguleringen til, at der skal være minimal varme på uden for åbningstid.

På kontoret har vi fokus på genbrug og genanvendelse af papkasser og kassefyld samt et papirløst bogholderi. Vi har stor fokus på at genbruge og genanvende fremfor udsmidning, og derfor har vi implementeret en udvidet affaldssortering af vores restprodukter samt et 100% affaldssorterende kontor.

Derudover kører en tredjedel af vores bilpark på grøn strøm! Vores vision er, at alle vores firmavarevogne skal køre på 100% el, og vi er nu et skridt tættere på. 

På daglig basis arbejder vi især med transportlogistik så den arbejdsrelaterede kørsel optimeres mest mulig i forbindelse med serviceopgaver og levering af materialer.