Verdensmål nr. 12. Ansvarligt forbrug og produktion

Hos De Grønne Elektrikere anvender vi materialer og produkter af god kvalitet, så det er muligt at reparerer og genanvende fremfor at kassere. De materialer vi køber hos vores leverandører, er primært dansk og europæisk produceret, og vi tilstræber at indkøber produkter med mindst muligt miljømæssigt aftryk til de valgte løsninger. Til vores installationer bruger vi også materialer med et grønt fokus fx halogenfrie kabler som vi køber hos vores leverandører.

Fra kontoret planlægger vi al firmarelateret kørsel så afstand, køretid og Co2-aftrykket reduceres mest muligt. En tredjedel af vores firmabiler kører på grøn strøm og vores vision er, at udskifte og udvide vores bilpark med flere elbiler.

Vi fokuserer i høj grad på at vores affald reduceres, genbruges og genanvendes. Vi går målrettet efter en række tiltag, der skal sikre et forsvarligt forbrug. I forlængelse af dette har vi på vores lokation også fået opsat flere containere til affaldssortering, og vi har gjort vores kontor 100% affaldssorterende. Hos De Grønne Elektrikere har vi i høj grad fokus på at nedbringe vores papirforbrug. Dette gør vi bl.a. ved et papirløst bogholderi. Vores vision er, at gøre vores papirforbrug mere bæredygtigt fx ved indkøb af bæredygtigt fremstillet papir.