Der er mange måder hvorpå du kan spare på strømmen.

Køb af hårde hvidevarer og elpærer med energi- og miljømærkning

I EU har vi i dag et system til at klassificere hårde hvidevarer og elpærer i forhold til deres energiforbrug. Ved at købe udstyr der har en god klassificering er du med til at spare på strømmen og derved opnår du både en miljømæssige og økonomisk gevinst.

Skalaen går fra A til G, hvor A er det bedste. Det er et udtryk for hvor energieffektivt apparatet er. Men nu hvor vi har fokus på energibesparing er skalaen dog udvidet til at indeholde A, A+, A++ og A+++ hvor A+++ er den mest energieffektive.

Der er også en amerikansk mærkeordning, som er en frivillig mærkning der bliver brug til IT og kontorudstyr. Når de har Energy Star logoet, betyder det at de har et lavt elforbrug både i drift og standby. Alt udstyr skal gå i standby når de har været inaktive i en periode.

Undgå apparater der står på standby

Cirka 10-15% af en husstands elforbrug går til apparater på standby. Det har derfor stor betydning hvis der bliver afbrudt for strømmen fuldstændig til apparaterne. Hvis stikkontakten er svært tilgængelig kan man opsætte en afbryder på forlængerledningen eller få opsat en trådløs afbryder.

Intelligent energiforbrug

Ved at gøre dit hjem intelligent kan du spare en del strøm. Teknologien giver i dag mulighed for at få optimeret dit hjem til at spare på strømmen og skåne miljøet. Ved at styre din bolig efter vejret og dit aktuelle behov, slipper du for unødig opvarmning og brug af strøm.

Hvorfor skal man spare på strømmen?

Det er vigtigt at spare på strømmen, for at nedsætte CO2. De private husejere står for 33% af energiforbruget i Danmark, og det er derfor en god ide at kigge på hvor man kan sænke sit energiforbrug, og derved mindske belastningen på vores miljø.

Den største elproduktion sker på dampkraftværker, hvor kul eller olie opvarmer vand til højtryksdamp. Det bliver ledt igennem en turbine, som derved producerer strøm. Ved afbrændingen af kul og olie, sker en kemisk reaktion, hvor blandt andet CO2 bliver udskilt.